× اخبار حاوی برچسب :

ستادمبارزه با کرونا

تعداد :3
موزه‌ها بدون آمار مبتلایان منتظر ستاد کرونا

مدیر اداره کل موزه‌ها باز هم باید منتظر دستور ستاد کرونا باشد تا در صورت اعلام و بعد از نامه به وزیر میراث فرهنگی، درِ موزه‌های تهران را ببندد. از سوی دیگر، هنوز از تعداد موزه‌داران مبتلا به کرونا اماری ندارد و تاکید می‌کند اگر هم موزه‌داری مبتلا شده...

کوچکترین سهل‌انگاری استان بوشهر را به وضعیت قرمز بازمی‌گرداند

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در بوشهر گفت: استان بوشهر از وضعیت قرمز به هشدار درآمده اما کوچک‌ترین سهل‌انگاری ما را به حالت قرمز باز می‌گرداند.

نزدیکی تعداد بستری‌های کرونا به ترخیص‌ /اولین سهمیه رمْدسیویر به بوشهر می‌آید

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۲۹ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند. 

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehpezeshki
telegram: http://t.me/rasanehpezeshki
tel: +98918022758
© 2017 Rasaneh Pezeshki Rights Reserved