دستور تخصیص مبلغ دوهزار میلیارد ریال بودجه برای کادر درمان کرونا



دستور تخصیص مبلغ دوهزار میلیارد ریال بودجه برای کادر درمان کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، در اجرای دستور رئیس جمهور برای جبران خدمات کادر درمانی، پرستاران و پرسنل حوزه سلامت در مبارزه با کرونا، دستور تخصیص مبلغ دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) به وزارت بهداشت توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر شد.