دستور تخصیص مبلغ دوهزار میلیارد ریال بودجه برای کادر درمان کرونادستور تخصیص مبلغ دوهزار میلیارد ریال بودجه برای کادر درمان کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، در اجرای دستور رئیس جمهور برای جبران خدمات کادر درمانی، پرستاران و پرسنل حوزه سلامت در مبارزه با کرونا، دستور تخصیص مبلغ دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) به وزارت بهداشت توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر شد.