مراکز درمانی چقدر آماده اند - علی حبیبی*مراکز درمانی چقدر آماده اند - علی حبیبی*

وقتی اغلب مراکز در این ایام تعطیل باشد و مسافرت ها به مناطق شناخته شده کشور بیشتر شود به همان نسبت مشکلات مسافران افزایش می یابد. اما موضوعی که رسیدگی به درمان مسافران در این ایام را سخت تر می کند حجم زیاد متقاضیان در نقاط مسافرپذیر و گردشگرپذیر کشور است.
هنوز در جامعه ما تقسیم سفر به خوبی انجام نمی شود یعنی سفر به مقاصد تکراری و شناخته شده، بسیار زیاد است و این شاید به همان اطلاع رسانی نکردن دقیق سایر مناطق گردشگری کشور برگردد.
وقتی هموطنان برای نوروز و تابستان فقط به چند نقطه و شهر و استان مشخص سفر می کنند به طور طبیعی این شهرها نمی توانند به همه آنان خدمات درست و کافی ارائه دهند و این مساله از ترافیک شروع و تا نیازهای درمانی و بهداشتی و سایر خدمات ادامه می یابد.
فارغ از مقاصد تکراری سفر و مشکلات آن، باید به مسائل بهداشتی و درمانی هموطنانی که به این مراکز گردشگری پرسفر مراجعه می کنند هم فکری کرد. جدا از اینکه باید نسبت به تامین اقلام و خوراکی این مناطق در زمان های پیک سفر و ازدحام مسافران فکر اساسی کرد تا از گرانی ها و کمبودهای احتمالی پیشگیری کرد باید مراکز درمانی و بهداشتی این شهرها و مناطق یاد شده به طور دائم در این ایام به خدمات رسانی کافی ر به هموطنان مسافر اقدام کنند.
قطعا حجم سفر هموطنان به این مناطق به حدی زیاد است که نه مراکز درمانی و نه پرسنل و کارکنان آنان نمی توانند به همه تقاضاهای بیماران و مراجعه کنندگان پاسخ دهند از این رو در این ایام باید تا حد ممکن نسبت به استفاده از نیروها و تجهیزات سایر استان ها نیز بهره گیری کرد.
رسیدگی بیشتر به وضعیت بهداشت و کیفیت غذای رستوران های بین راهی از جمله مسائل این ایام است که می تواند مشکلات فراوانی برای مسافران و مراجعه کنندگان ایجاد کند.
بازرسی و نظارت مستمر این اماکن به ویژه در تعطیلات نوروز و تابستان می تواند بسیاری از تخلفات بهداشتی و غیربهداشتی را رفع کند، از این رو حضور مستمر بازرسان و ناظران از ضرورت های ادامه فعالیت این مراکز است.
مساله بهداشت این اماکن باید یکبار برای همیشه رفع شود زیرا ادامه آن می تواند به بهای جان و سلامتی مراجعه کنندگان ختم شود از این رو در این زمینه نباید هیچ مسامحه و کوتاهی در رسیدگی به این مرکز انجام گیرد.

*خبرنگار ایرنا

1569**

تاریخ خبر : 1396/12/26 - 2:44
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehpezeshki
telegram: http://t.me/rasanehpezeshki
tel: +98918022758
© 2017 Rasaneh Pezeshki Rights Reserved